Methodiek

We pakken uw implementatie projectmatig aan. In afstemming met u werken we de projectaanpak uit tot een gestructureerd Plan van Aanpak, het projectplan. In dit plan beschrijven we alle activiteiten zoals ze in de raming zijn opgenomen.

Vervolgens maken we samen met u beslissingen over vraagstukken zoals:

 • Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten
 • Budgetteringen, planningen en projectrisico’s
 • Praktische afspraken over het train-de-trainer principe, communicatiestromen, test- én/of productie omgevingen, de benodigde tijd van uw medewerkers (key-users), een (integrale) acceptatietest etc.

Consultancy

Onze ervaren consultants adviseren u tijdens de implementatie over de optimale inrichting van uw processen en systemen. In samenwerking met de key users verzorgen zij alle benodigde werkzaamheden gedurende de implementatie en de go-live fase.

 • Het geven van advies
 • Het uitvoeren van de implementatie activiteiten
 • Uitgebreide kennis overdracht naar uw key users
 • Specialisatie zorgt voor de juiste consultant voor iedere activiteit

Projectmanagement

Onze projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die in afstemming met u zijn vastgelegd in het projectplan. Zij zorgen ervoor dat de afgesproken producten binnen tijd en binnen budget worden opgeleverd. Ze zijn ook bevoegd beslissingen te nemen binnen de toegestane toleranties van het project dat wordt geleid op basis van “management by exception”.

De projectmanager begeleidt uw project en heeft daarbij de volgende taken:

 • Coördinatie van de implementatieactiviteiten
 • Bewaking van de projectvoortgang
 • Informeren van het bestuur over de voortgang
 • Zorgen voor de uitvoering van de activiteiten
 • Managen van het logboek (issue log, daily log, risk log, lessons learned)
 • Managen van de risico’s