Blijf binnen budget met onze beproefde aanpak!

U profiteert van onze gedegen aanpak op basis van ruim 20 jaar projectervaring:

  • Projectaanpak volgens QIM Qexpertise Implementatie Methodiek, gebaseerd op Prince2. Prince2 is een breed gedragen methode voor Project Management die is opgesteld door de Office Of Government Commerce (OGC). Onze projectmanager en diverse projectmedewerkers zijn Prince2 gecertificeerd.
  • Continue bewaking van de oorspronkelijke eisen en wensen tijdens iedere fase van het project
  • Duidelijke projectfasering
  • Heldere communicatielijnen en vaste aanspreekpunten
  • Aandacht voor organisatorisch draagvlak, zowel richting management als eindgebruikers
  • Gezonde balans tussen procedure en pragmatiek/slagvaardigheid
  • Goede en volledige documentatie

Houdt structuur en inzicht in het project

Bij de implementatie van uw project hanteren we per project en/of deelproject de volgende fases:

Analysefase

In deze fase stellen we de blauwdruk van uw implementatie vast. Samen met u werken we uit op welke manier we de functionele eisen en te automatiseren processen voor de verschillende onderdelen gaan realiseren.

Inrichtingsfase

Tijdens deze fase komen we tot een werkende inrichting van de oplossing. De software wordt in overleg met u ingericht en u krijgt van ons instructies over de mogelijkheden van uw softwareoplossing.

Go Live fase en projectdecharge

In deze fase werken we aan het bereiken van acceptatie binnen uw organisatie. Dit doen we door het opleiden van uw gebruikersorganisatie, een eventueel op te stellen overgangsplan en het beschikbaar stellen van het systeem aan uw organisatie na acceptatie van de software.