QuickStart, LIVE in een aantal dagen!

Het is onze ervaring dat implementaties van kleine en middelgrote MKB bedrijven met gestandaardiseerde (branche specifieke) bedrijfsvoering vaak eindigen met een inrichting die vrijwel gelijk zijn aan elkaar. Als gevolg hiervan voeren consultants vaak dezelfde handelingen uit waardoor implementatie trajecten nodeloos lang en, belangrijker, onnodig kostbaar worden.
Heeft u het gevoel dat uw bedrijfsprocessen standaard zijn en dat dit ‘toch eenvoudig’ uitgerold zou moeten kunnen worden, dan biedt Quick Start een oplossing.
Nadat onze consultants een standaard inrichtingsset bij u hebben geïnstalleerd, trainen zij u en uw collega’s in het gebruik van de software. Dit maakt de inrichting aanzienlijk minder complex, veel inrichtingsbeslissingen zijn al voor u genomen, terwijl de software bijzonder snel in gebruik genomen kan worden; we spreken hier over een aantal weken in plaats van maanden!
Implementatietijd:
• Dynamics NAV: 5 dagen
• Dynamics NAV TRIMIT fashion/furniture: 10 dagen

QuickStart methode

Onze klanten zijn bijzonder enthousiast over de methode die wij hanteren. Uitgangspunt hierbij is dat alle activiteiten die door u kunnen worden uitgevoerd ook aan u zullen worden toegewezen. Hierdoor maakt u ‘spelenderwijs’ kennis met de functionaliteit die Dynamics NAV u biedt. Bovendien, niet geheel onbelangrijk, worden onze consultants minimaal ingezet waardoor uw kosten substantieel dalen.
Een quick start implementatietraject ziet er als volgt uit:

 1. Implementatie van de server waarop de software wordt geïnstalleerd:
  hierbij wordt ‘software in the cloud’ vanzelfsprekend ook ondersteund.
 2. Trainen van u en uw collega’s:
  we werken volgens een vast trainingsschema waardoor,
  er een ‘logische’ procesvolgorde wordt gevolgd
  er niet gelijktijdig een beroep wordt gedaan op beschikbaarheid
  per branche zijn verschillende trainingen beschikbaar;
  er zijn trainingsscenario’s per branche beschikbaar.
 3. migratie van bestaande stamdata (klanten, leveranciers, etc.)
  Tijdens de implementatie komen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde:

• Hoe werkt Microsoft Dynamics NAV
• Gebruikersinterface
• Knoppen, hoofdmenu en schermen
• Basisinstellingen (Bedrijfsgegevens en rekeningschema)
• Klanten en Leveranciers
• Hoe werkt Trimit
• Processen binnen Trimit
• Inlezen van klanten en leveranciers
• Inlezen van Inkoopposten
• Inlezen van Verkoopposten
• Masters
• Var/Dim’s
• Afmetingenkaart
• Collecties
• Order Type
• Aanvullende informatie
• Verkoopofferte
• Verkooporder • MRP
• Inkooporder
• Item/Sales Replacement
• Trimit Pick
• Ontvangst van verzending
• Facturatie
• Voorraden
• Rollen en rechten
• Memoriaal en financiële dagboeken
• BTW afsluiten en boeken
• Betalingen en telebankieren
• Jaar afsluiten en openen
• Overzichten financieel en operationeel
• Inrichten Bedrijfsgegevens
• Inrichten Contacten
• Uitleg standaard Rollen en Rechten
• Uitleg Inrichten Beginbalans
• Uitleg Inrichten Banksaldo’s

QuickStart trainingen

Omdat er sprake is van een standaard inrichting, bijvoorbeeld wordt u een vrijwel compleet ingerichte financiële omgeving aangeboden, richt de training zich voornamelijk op het leren omgaan met de software.
Hierbij wordt u bijvoorbeeld uitgelegd op welke manier inkoop- en verkooporders worden aangemaakt en verwerkt, hoe orders in logistiek worden afgehandeld en op welke wijze deze activiteiten zorgen voor de juiste boekingen in uw financiële proces.
Onze ervaring heeft ons geleerd dat het overbrengen van informatie en werkwijze effectiever en sneller gaat wanneer wij uw taal spreken. Wanneer wij u de training geven gebruik makend van voorbeelden vanuit uw branche kunt u zich volledig concentreren op de software; u bent immers bekend in uw branche.
Op dit moment zijn er trainingen beschikbaar voor:
• groothandel
• fashion
• furniture