Microsoft CRM

Microsoft CRM is een ideaal software pakket voor het management van al uw handelsrelaties. Van technical support tot marketing en marketingopvolging, verkoop of social media: Microsoft CRM kan het allemaal beheren. Het programma – of beter: de bundeling van programma’s – synchroniseert en automatiseert, organiseert en optimaliseert feilloos uw klantenbestanden. Het zal zo de efficiëntie van uw bedrijf ongetwijfeld verhogen en, onderweg, ook nog eens zorgen voor een nieuwe instroom van waardevolle informatie over uw huidige en toekomstige klanten en relaties.

Wat is CRM?

CRM is de afkorting van ‘Costumer Relationship Management’. De term slaat op een bundeling van software programma’s waarmee u snel en handig uw klantenwerking kunt beheren en optimaliseren. Een CRM systeem kan daarbij specifiek toegespitst worden op verschillende ondernemingstakken zoals marketing, customer en technical support, afspraken, kleinere bedrijven (waar de nadruk ligt op het contact manager system, event management, relationship tracking… in plaats van op return of investering), social media of non-profit onderneming en ledenbeheer.

Microsoft CRM

Bij Microsoft wordt CRM software ontwikkeld binnen het Microsoft Dynamics aanbod. CRM is te gebruiken via Internet Explorer 7 (of later) of via een plug in op Microsoft Outlook. De eerste versie van Microsoft CRM werd gelanceerd in 2003. De laatste versie 4 werd gelanceerd in 2011.

Daar waar Microsoft CRM zich voornamelijk concentreert op verkoop, marketing en customer service (help desk) omvat het Dynamics aanbod ook nog andere facetten van het relationship management (de zogenaamde ERP applicaties). Ook moedigt Microsoft haar gebruikers aan de CRM software breed te gebruiken en op die manier aan te passen aan hun specifieke noden. Zo is er in feite sprake van Relationship Management tout court (XRM).

Microsoft CRM edities

Microsoft CRM verschijnt in vier verschillende edities. Deze edities – behalve de online varianten, die omwille van veiligheidsredenen strikter en veel minder flexibel zijn – zijn allen in hoge mate aan te passen aan uw specifieke noden.

Workgroup Edition

Deze editie van Microsoft is ideaal voor kleinere bedrijven. Er kan slecht één organisatie in het systeem worden opgenomen en de editie is ook beperkt tot vijf voor wat betreft het aantal CALs (Client Access Licenses) die erop kunnen aansluiten. Ook zitten de server rolls van deze editie in één en dezelfde machine. Zij kunnen dus niet van elkaar gescheiden worden en er is, met andere woorden, dus maar één server. Tegelijk biedt deze editie ook niet de mogelijkheid tot connectie van buitenaf.

Professional Edition

Deze editie van Microsoft biedt alle functies van de Workgroup Edition, maar zonder beperking voor wat betreft het aantal CALs.

Enterprise Edition

Met de Microsoft CRM Enterprise Edition kunnen verschillende servers worden ingezet voor uw CRM. Ook vallen alle andere limiteringen – qua CALs of externe connectie – weg zodat u onbeperkt aansluitingen kunt maken, zowel intern als extern. Deze editie is dus onder andere ideaal wanneer u verschillende divisies van uw onderneming toegang moet of wilt bieden tot uw CRM.

Service Provider Edition

Microsoft CRM biedt naast deze pakketen ook nog een CRM Service Provider Edition aan. Deze editie is in wezen hetzelfde als de Enterprise Edition, alleen werd zij ook in staat gesteld om interne en externe gebruikersverzoeken te behandelen. De CRM Service Provider Edition – de naam zegt het zelf – is dan ook specifiek bedoeld voor providers, die hosted CRM aanbieden en die dus verschillende externe gebruikers via internet hun Microsoft CRM willen laten gebruiken. Vaak zijn deze providers overigens Microsoft partners.

Microsoft CRM systeemvereisten

Uw CRM wordt – qua hardware – best geïnstalleerd op een Windows server uit 2003 of later. Voor een optimale functionaliteit dient het programma daarbij ook te worden ondersteund door de volgende softwarepakketten: Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Reporting Services, ASP.Net, Microsoft Exchange en Indexing Service.