ERP Systeem

Moderne bedrijven bewegen snel en zijn dynamisch. Sinds de doorbraak van IT en internet wordt de hedendaagse markt seconde na seconde opgevolgd. De hoeveelheid informatie die u als ondernemer te verwerken krijgt, is gigantisch. Vaak is het niet eenvoudig om in deze maalstroom een klare kijk te houden.
Met het oog op een betere verwerking van deze informatiestroom en op een betere afstemming van uw bedrijfsbeleid op uw markt, ontwikkelt Microsoft sinds 2002 Microsoft Dynamics. Op 4 november van dit jaar is het Dynamics aanbod aan haar nieuwste versie toe: Ms Dynamics 2013. Dit CRM en ERP systeem biedt u de mogelijkheid uw bedrijfsinformatie beter te beheren en uw voordeel te halen uit de schijnbare chaos.

CRM vs. ERP systeem

Het MS Dynamics aanbod valt uit elkaar in twee grote systemen: een CRM en een ERP systeem. Met deze systemen krijgt MS Dynamics vat op de twee fundamenten van uw bedrijf: uw markt en uw (financieel en menselijk) kapitaal.
Het CRM  verzorgt daarbij uw ‘Client Relationship Management’. Het beheert uw activiteiten qua marketing en verkoop, customer service en technical support. Maar net zo goed beheert het uw agenda of social media. Door de systematisering van deze informatie helpt CRM u dus beter vat te krijgen op uw huidig en toekomstig cliënteel, uw markt. ERP  is daarentegen toegespitst op uw ‘bedrijfseigen’ activiteiten: inkoop, toelevering, financiën, human resources of projecten.

Wat doet het MS Dynamics ERP systeem?

Het systeem van MS Dynamics doet voor uw bedrijfseigen activiteiten wat het CRM voor uw marktactiviteiten doet. Niet alleen stelt het u zo in staat te allen tijde een helder overzicht te bewaren over uw bedrijfssituatie; door de de doorgedreven automatisering en synchronisatie van die activiteiten zal het ERP systeem u tegelijk een schat aan nieuwe en unieke bedrijfsinformatie bieden.
Zo maakt het MS Dynamics ERP uw SWOT-analyse als het ware voor u: het legt uw sterkten en zwaktes, uw kansen en bedreigingen bloot. Daardoor zal Microsoft ERP u helpen inzien waar in uw bedrijf de mogelijkheden voor kostenbesparing, efficiëntieverbetering en investering liggen.

MS Dynamics ERP systeem versies

Het MS Dynamics systeem wordt aangeboden in vier versies, al naargelang de grootte, het bereik en de kernactiviteiten van uw bedrijf. Deze versie zijn bedoeld als instapmogelijkheden dat doorgaans bijzonder flexibel is en gemakkelijk aan te passen aan de specifieke noden van uw bedrijf.

ERP systeem AX

Het MS Dynamics AX ERP systeem (vroeger: ‘Axapta’) is bedoeld voor grote, wereldwijde bedrijven. Het ondersteunt daarom industrie-specifieke en operationele bedrijfsprocessen.

ERP systeem GP

Het MS Dynamics GP systeem (vroeger: ‘Great Plains Software’) werd ontwikkeld voor bedrijven uit en voor de middenmarkt. Het legt de nadruk op accountancy.

ERP systeem NAV

Het MS Dynamics NAV ERP systeem (vroeger: ‘Navision’) is toegespitst op kleine en middelgrote ondernemingen en heeft een reputatie verworven door haar groot aanpassingsvermogen.

ERP systeem SL

Het MS Dynamics SL ERP systeem (vroeger: ‘Solomon IV’) werd specifiek ontworpen voor bedrijven die op projectmatige basis werken, daar waar het gemiddelde systeem project-gebonden informatie minder gemakkelijk verwerkt.

De voordelen van het MS Dynamics ERP systeem

De grote troef van het MS Dynamics ERP is ongetwijfeld de grote flexibiliteit en aanpassingsgraad. Van meet af aan heeft MS een breed en specifiek gebruik van haar ERP systeem immers aangemoedigd. Met de tijd zorgde dit voor een systeem dat zich gemakkelijk laat vormen naar de specifieke noden van uw bedrijf.