CRM Software

Als moderne bedrijfsleider wordt u vandaag de dag overspoeld door een veelheid aan informatie. Met name op het gebied van het consumentengedrag zorgen social media en andere IT-vernieuwingen de laatste decennia voor een overvloed aan nuttige, maar vaak ook onoverzichtelijke wetenschap. Het valt in die gevallen niet altijd mee om door de bomen nog het bos te zien.
Met het oog op de systematisering en automatisering van al deze informatie bouwt Microsoft sinds 2002 aan een indrukwekkende reeks softwarepakketten onder het Microsoft Dynamics label. Deze software laat u weer toe de bomen zowel apart als in verhouding tot het bos te bekijken. Dankzij de synchronisatie van al uw bedrijfsactiviteit helpt Microsoft Dynamics u ook uw bedrijf beter te beheren. Door het overzicht over de verschillende deelgebieden van uw werking te behouden, biedt het u daarenboven een uiterst waardevolle schat aan nieuwe informatie, die u zal toelaten uw marktpositie beter te bestendigen en zelfs te verbeteren.

Wat is CRM software?

Het aanbod van Microsoft Dynamics valt uiteen in twee grote groepen: Customer Relationship Management (CRM) en Enterprise Resource Planning (ERP). Samen houden deze softwarepakketten het overzicht op de twee fundamenten van uw onderneming, te weten: uw markt en uw (menselijk en financieel) kapitaal.

Typisch voor de CRM software is vervolgens haar automatisering, systematisering en synchronisatie van uw marktactiviteiten. Het CRM systeem spitst zich namelijk vooral toe op uw klantenwerking. Dat houdt in dat CRM het overzicht bewaart over uw activiteiten op het gebied van marketing en verkoop, technical support en customer service (help desk).

Microsoft Dynamics CRM software

Microsoft Dynamics biedt haar CRM software aan in vier verschillende versies: de Workgroup Edition, de Professional Edition, de Enterprise Edition en de Service Provider Edition. Wij geven hieronder een overzicht.

CRM software – Workgroup Edtion

Deze editie is geschikt voor kleine ondernemingen. Het aantal CALs (Client Access Licenses) is hier beperkt tot vijf en er is geen mogelijkheid om externe connecties te leggen of de server op te splitsen. Ook kan dit systeem slecht één organisatie verwerken.

CRM software – Professional Edition

Deze editie heeft dezelfde functionaliteit als de Workgroup Edition, maar het aantal CALs is onbeperkt.

CRM software – Enterprise Edition

Dit is de onbeperkte editie, specifiek afgestemd op middelgrote tot grote ondernemingen. Bij deze CRM software is het aantal CALs en externe connecties niet gelimiteerd. Ook kan er met verschillende servers gewerkt worden. Vandaar dat deze versie van Microsofts CRM ideaal is voor bedrijven die verschillende divisies of meerdere organisaties in hun systeem moeten betrekken.

CRM software – Service Provider Edition

Zoals de naam aangeeft, is dit systeem bedoeld voor providers – vaak Microsoft partners – van CRM online. Het bezit alle functies van de Enterprise Edition, maar heeft daarnaast ook de mogelijkheid om externe en interne gebruikersverzoeken te behandelen.

De voordelen van Microsoft Dynamics CRM

De grote troef van Microsofts CRM is ongetwijfeld de hoge graad van flexibiliteit. Zo slaagt Microsoft Dynamics CRM software erin haar taken op een zeer specifieke manier te vervullen en laat hij zich naadloos aanpassen aan de speciale noden van uw bedrijf of aan de zwaartepunten die u wenst te leggen in uw beleid. Dit biedt u dan weer de mogelijkheid om uw CRM ook breder in te zetten dan als pure CRM software. CRM software wordt bij Microsoft Dynamics eigenlijk XRM software. Uw CRM wordt Relationship management tout court.

Microsoft Dynamics CRM is, los daarvan, ook eenvoudig, overzichtelijk en transparant. Dat verschaft deze CRM software een grote gebruiksvriendelijkheid, die zo typisch is voor alle Microsoft software. Bijkomend pluspunt daarbij is uiteraard de eenvoudige compatibiliteit met andere MS-producten, in het bijzonder met MS Office 365. Uit hetzelfde hout gesneden, is MS Dynamics CRM software dus nagenoeg direct inzetbaar en zal het van meet af aan weinig geheimen hebben voor uzelf en uw personeel.