Referentie Braanker Logistics

logo braanker logistictBraanker Logistics werkt al sinds 2002 met Exact voor de financiële processen, maar de behoefte om alle andere processen zo veel mogelijk te centraliseren werd steeds sterker. Het bedrijf heeft er in 2014 op advies van partner Qexpertise voor gekozen om de processen centraal onder te brengen in de oplossingen van Exact Globe next en Synergy.

De rol en toegevoegde waarde van Qexpertise

Qexpertise heeft de volledige installatie en implementatie van Exact Salaris en Exact Synergy enterprise voor haar rekening genomen. Over de rol van de Exact partner in dit traject zegt Ooijen tot slot het volgende: “Voor de deskundige en ervaren mensen van Qexpertise leverde het doornemen en bespreken van onze wensen en ideeën vaak al voldoende input op om de basis in te richten en te ontwerpen. Vanuit deze basis werd er verder ‘gefinetuned’, waarbij de consultant het maximale uit de mogelijkheden van Synergy haalde. De ervaring van Qexpertise voorkwam ook dat wij te veel tegelijk wilden veranderen en implementeren. ‘Begin maar met een basis die volledig voldoet aan de wensen en creëer dan draagvlak binnen de organisatie, zodat Synergy ook daadwerkelijk zijn plaats afdwingt binnen de organisatie’ was hun boodschap. En daar hadden ze gelijk in. Het overleg met de consultants en de projectmanager, dat met regelmaat werd gehouden, was voor ons erg nuttig en noodzakelijk. Qexpertise schatte onze organisatie daarbij goed in en greep op de juiste momenten in wanneer het project dreigde te versloffen door gebrek aan tijd en feedback van de medewerkers van Braanker of onduidelijk geformuleerde wensen en tijdlijnen. De komende periode gaan we intensief verder met Qexpertise om de eerder genoemde wensen verder te ontwikkelen. Voor mij zit de toegevoegde waarde van Qexpertise vooral in het feit dat zij niet alleen de standaard software implementeren, maar ook meedenken over nieuwe oplossingen om onze wensen en ideeën te realiseren. En dat zij meedenken (en managen) als het gaat om het commitment binnen het bedrijf en de voorwaarden waar de organisatie aan moet voldoen om tot een succesvolle implementatie te komen.

Klik hier om de hele referentie te lezen.