Qexpertise logo

Qexpertise Productie Uren Registratie app nieuws

Met de Qexpertise Productie Uren Registratie app bent u in staat om uw productiemedewerkers op eenvoudige wijze uren en werkzaamheden te laten registreren op productieorders.

Met deze app beschikt u over:

 • Één geïntegreerd software systeem voor uw productie omgeving
 • Éénmalige invoer van gegevens. Uren worden bij de bron ingegeven en vervolgens verwerkt tot aan de salaris administratie
 • Duidelijk inzicht in marge projecten
 • Eenvoud van invoer, deels door barcode scanning
 • Een productie uren oplossing ontwikkeld op basis van de SDK (Software Developer Kit)

Registratie werkzaamheden

Met de Qexpertise Productie Uren Registratie app kan een productiemedewerker met een aantal eenvoudige handelingen zijn/of haar werkzaamheden registreren. Op basis van een start en stop tijd wordt de exacte tijd berekend van de verschillende werkzaamheden. Hierdoor kunnen werkzaamheden op de juiste manier tegen de juiste kosten worden toegekend aan een productieorder. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van barcode scanning.

qexpertise productie uren registratie app Exact productie uren registratie app

De productie medewerker start zijn werkzaamheden door met behulp van een barcode scanner een aantal entiteiten te scannen:

 • Medewerker (kunnen meerdere zijn)
 • Project/productieorder (kunnen meerdere zijn)
 • Activiteit

Indien er meerdere productieorders zijn gescand, wordt de tijd verdeeld over de productieorders.
Hierbij is de volgende verdeelsleutel van toepassing:

Aantal gerealiseerde uren / som(aantal eindartikelen) *aantal eindartikelen per productieorder * aantal medewerkers = uren per productieorder.

Voorbeeld:

Piet is 1 uur aan het zagen voor 2 productieorders. In productie order 1 zitten 2 artikelen, in productieorder 2 zitten 4 eindartikelen.
Dit resulteert in 20 minuten voor productie order 1 en 40 minuten voor productieorder 2.

60 minuten / 6 eindartikelen = 10 minuten per eindartikel
Productie order 1: 2 eindartikelen x 10 min = 20 minuten
Productie order 2: 4 eindartikelen X 10 min = 40 minuten

Mochten er 2 medewerkers actief zijn voor deze activiteit, dan wordt het aantal per productieorder met 2 vermenigvuldigd.

Fiatteren en corrigeren van de uren

Voordat de uren worden geboekt in Exact Globe, zullen ze geaccordeerd moeten worden door een daarvoor bevoegde medewerker. Hiervoor wordt een scherm aangeboden binnen Exact Globe met de volgende functionaliteit. De uren zijn aanpasbaar.

Exact productie uren registratie app

De medewerker heeft hier de mogelijkheid om uren aan te passen. Indien er uren worden aangepast, wordt er een correctie regel aangemaakt. De correcties worden in een tussentabel aangemaakt waardoor altijd te herleiden is wat er is aangepast nadat er een boeking is gemaakt.

De registratie wordt via een geautomatiseerd proces in Exact Globe verwerkt.

De procesgang van het goedkeuren ziet er als volgt uit:

 

exact qexpertise productie uren registratie app

Voordelen Qexpertise Productie Uren Registratie app

 • Eenvoudige registratie voor productiemedewerkers
 • Alles binnen één software omgeving
 • Exacte registratie van werkzaamheden en uren
 • Basis voor juiste stuurinformatie / rapportage
 • Volledige inzicht / overzicht op projecten en productieorders
 • Uitstekende nacalculatie mogelijk

Wilt u meer weten Productie Uren Registratie app?

Neem dan contact op met uw accountmanager of bel naar Qexpertise via ons telefoonnummer: 088-8881000