Optimale inkoopprocessen met Exact Purchase to Pay

Optimaliseer en automatiseer je gehele inkoopproces

Met Exact Purchase to Pay krijg je controle over alle uitgaven van je organisatie. Beheers uitgaven met een proactief goedkeuringsproces, verbeter compliance met een inkoop workflow en verhoog je marges door een beter inzicht in je kosten. Relatief kleine kostenbesparingen kunnen in de loop van de tijd aanzienlijk zakelijk voordeel opleveren en bijdragen aan een betere bedrijfswinst.

Invoicing

Met Exact Purchase to Pay automatiseer je de volledige factuurverwerking, vanaf ontvangst van de factuur tot en met de betaalbaarstelling. Dat levert je grote tijdswinst op en dat betekent verlaging van de kosten van factuurafhandeling. Leveranciers kunnen elektronische facturen aanleveren in bijvoorbeeld een XML of Excel formaat. De inkooporder en ontvangsten/prestatieverklaringen worden vervolgens vergeleken met de factuurinformatie.

Procurement

Exact Purchase to Pay ondersteunt het gehele inkoop- en bestelproces voor iedere productgroep. Dat gebeurt vanaf de aanvraag tot en met het controleren en betaalbaar stellen van de factuur. Controles op bestelautorisaties en budgetten zorgen ervoor dat niemand ongeoorloofde verplichtingen aangaat.

Contractmanagement

Contractmanagement stelt je in staat om alle soorten contracten eenvoudig en overzichtelijk vast te leggen en te bewaken. Krijg inzicht in de afgesloten contracten en beheer en vernieuw je contractportefeuille vanuit een betrouwbare basis. Contractinformatie vormt zo de basis van je inkoop- en bestelproces.

Reporting

De rapportages in Exact Purchase to Pay baseren analyses op gegevens uit je financiële software, integrale bedrijfssoftware (ERP), logistieke software en planningssoftware. Om de gegevens met elkaar in verband te kunnen brengen, worden deze ondergebracht op een centrale plaats, het datawarehouse.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of
met ons kantoor 088-8881000.

Bron: Exact Software