scansys

Geautomatiseerde factuurverwerking en documentverwerking

Scan Sys ImageCapture

Op financieel administratieve afdelingen ligt vaak een grote tijd- en kostendruk op het verwerken, routeren en archiveren van inkomende facturen en overige documentstromen. Met de software van ImageCapture helpen wij u die druk te verlichten. ImageCapture automatiseert dit proces waardoor u kostbare tijd bespaard. Eigenlijk kunnen wij alle processen stroomlijnen die afhankelijk zijn van papieren documenten. Door ze te digitaliseren en onderdeel te maken van een workflow kan veel tijd en archiefruimte worden bespaard. Tegelijkertijd kunnen herhalende handelingen worden geautomatiseerd en fouten worden vermeden.

Wil je een goede indruk krijgen van Scan Sys ImageCapture?

Kijk hier!