GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Een aantal belangrijke punten om te checken;

  1. Is de Verordening op uw organisatie van toepassing?
  2. Bent u een verwerkingsverantwoordelijke en / of verwerker?

– Wat zijn de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke?

– Wat zijn de plichten van de verwerker?

  1. Is uw gegevensverwerking rechtmatig?
  2. Wanneer moet u de betrokkene informeren over een verwerking van persoonsgegevens?

– Welke informatie moet u verstrekken aan de betrokkene?

Vanuit de rijksoverheid is een handleiding AVG beschikbaar, welke u kunt gebruiken om bovenstaande check uit te voeren.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming

Ook Exact Software informeert haar klanten regelmatig via de website over de ontwikkelingen op het gebied van AVG. Bekijk hier het webinar beschikbaar.
https://www.exact.com/nl/software/webinar/?videoid=256406152

Heeft u ondersteuning nodig binnen uw organisatie met het doorvoeren van de AVG/GDPR wetgeving met behulp van de software van Exact neem dan contact op met uw accountmanager van Qexpertise.