Skip to content

Non-profit

Meer met Minder

Kwaliteit, kostenbeheersing en transparantie zijn steeds belangrijker

Van non-profitorganisaties wordt steeds meer gevraagd met minder middelen. Daarom is het essentieel zaken op orde te hebben. Door interne processen optimaal te automatiseren met een oplossing voor financieel management en inkoop en werkprocessen te stroomlijnen, bespaar je kosten en tijd en heb je altijd inzicht in de laatste cijfers om de juiste beslissingen te nemen.

Onderwijs

Vorm en inhoud van onderwijs veranderen door de opkomst van nieuwe technologieën.

Overheid

Door bezuinigingen is de uitdaging het kwaliteitsniveau te verhogen met minder middelen.

Zorg

Toenemende complexiteit in de administratie vanwege wisselende inkomstenstromen.

Het onderwijs: Beter presteren met minder middelen

Ga uiterst efficiënt met beschikbare gelden om, want er worden goede prestaties verwacht. Daarom is het essentieel dat je de zaken op orde hebt. Exact voor Onderwijs helpt je hierbij. Of je nu zoekt naar financiële of inkoopsoftware, een manier om je onderwijs op specifieke werkprocessen te stroomlijnen óf naar een oplossing voor je personeels- en salarisadministratie.

Meer met Minder

Beter presteren tegen lagere kosten

Bij de overheid wordt er steeds meer bezuinigd. Het werk moet goedkoper en efficiënter. Daarnaast nemen verantwoordelijkheden toe. Burgers en bedrijven verwachten meer met minder: qua dienstverlening, omgang met gemeenschapsgeld en efficiënt functioneren. Dat wordt bereikt met effectief samenwerken, een kritische blik op de aanpak van projecten en precieze budgettering.

Electronisch factureren

Overheden en alle andere aanbestedende diensten en speciale sectororganisaties zijn verplicht om bij inkoopovereenkomsten elektronische facturen te kunnen ontvangen en te verwerken. Met Exact ben je volledig klaar om e-facturen te versturen, te ontvangen en te verwerken.

Projectmanagement

Een kritische blik op de aanpak van en budgettering binnen projecten wordt steeds belangrijker.

Consultants aan het werk op de laptop

Budgettering

Uitgebreide budgetteringsmogelijkheden zorgt voor inzicht in je inkomsten en uitgaven

Purchase to Pay

Het vastleggen van bestellingen, verplichtingen en het digitaal verwerken van inkoopfacturen en automatisch boeken.

Functionaliteiten

Documentenbeheer

Purchase to Pay

Budgettering

Projectmanagement

Electronisch factureren

Workflow Management

Financieel Management

BI Rapportage

OPLOSSING om UW GROEI te ONDERSTEUNEN

Download de factsheet

Download de Overheid factsheet en ontvang deze direct en
vrijblijvend in je mail. Met daarin onder andere:


    Webinar: Jet Reports & Jet Hub

    Laat je gegevens achter en wij sturen je voorafgaand aan het webinar een Microsoft Teams uitnodiging. 
      Webinar: Microsoft Dynamics 365 Sales

      Laat je gegevens achter en wij sturen je voorafgaand aan het webinar een Microsoft Teams uitnodiging.